header

Grundlagsutredningen

PÅ SKL Demokratiberedning hade vi grundlagsutredningen och till stora delar så är den bra. Vi i demokratiberedningen har ganska stor samsyn och vi kristdemokrater hade avvikande meningen en del av den men annars var alla överens om yttrande.Under dagen så hade jag även möjlighet att diskutera med mina partikamrater över landet och lyssna till hur de nu gör i den rådande situationen av minskade skatteintäkter. Man kan konstatera att Kungsbacka är en kommun som för närvarande går med silkesvantar. många andra kommuner gör nedskärningar redan iår.

Men den stora begivenheten var givetvis att lyssna på Kristdemokraterna spartiledare Göran Hägglund.

Larry Söder – Kristdemokrat.