header

Vår motion

Vår motion angående nedladdning för icke kommersiellt bruk besvarades av rikstinget. Det betyder att de i sak arbetar åt vårt håll, men jag tror inte att de ens bemödat sig att ta reda på förhållandena. De vill inte inse att dagens lagar är så gamla så de nu överlevt sig själva och att framtiden kommer visa att vi hade rätt. En utveckling går inte att vända,vare sig man vill eller inte.
Spännande var att en talare inför rikstinget idag hade skapat sig eget material som de ville alla skulle ha möjlighet att ta del av, inte var möjligt för dem med dagens regler…… en tankeställare för partiledningen tror jag.

Larry Söder – Kristdemokrat.