header

Fler kameror ökar säkerheten

,

Man har en känsla av att det är allt mer våld i samhället och att man helt oskyldigt kan drabbas av det. Ibland säger man att man är på fel plats vid fel tidpunkt och det stämmer nog in på en del som blir misshandlade på stan idag.

Vi som samhälle har en del offentliga platser,som du skall kunna känna dig trygg på. Att avslå Västtrafiks önskan om att sätta upp övervakningskameror på stationen i Kungsbacka är ett beslut vi inte riktigt förstår. Sätter du dig på pendeltåget så är det en kamera där och många butiker har kameror. Vi tror att säkerheten skulle öka om vi även hade övervakningskameror på stationen i Kungsbacka.

Vi ser sen helst en utveckling där vi har kameror på utsidan av våra skolor, vilka ska vara i funktion när skolan har slutat för dagen. Att en skola är alldeles övergiven på kvällar och helger inbjuder till vandalisering och risken för att bli upptäckt är liten utan kameror.

Att säga nej till kameror på grund av den personliga integriteten är inte rätt. Vi menar att det är mer integritet i att kunna vara trygg och att brottslingar kan gripas. Bilderna används aldrig om ett brott inte har begåtts.

Om ni har haft möjlighet att se på TV 3 och programmet efterlyst så används bilder från övervakningskameror i stort sett varje program för att få hjälp att identifiera förövare. Utan kameror hade dessa brottslingar aldrig fått sitt straff.

Vi tror att kameror är till nytta för vanligt folk som vill känna sig trygga och komma hem välbehållna.

Larry Söder – Kristdemokrat.