header

Besök i Partille Kommun

, ,

Vi hade förmånen att vara på besök i Partille kommun i tisdags. Vi mötte ordförande och förvaltningschef tillsammans med chef för Särskilda undervisningsgrupper.

Det var väldigt gästvänligt och nyttigt. Vi försökte samtala om hur man organiserar sin verksamhet, hur man försöker använda resurserna på bästa sätt, Rektorns roll, lärarens roll, Barngruppernas storlek och kvalite. Hur man som förtroendevald kan ha systematiska uppföljningssystem som innebär att man får en tydlig överblick och har möjlighet att styra verksamheten. Partille kommun är en kommun som har goda resultat inom grundskolan och det var kul att höra om deras projekt när det gäller Läsning, Matematik och nu snart Engelska.
Jag tror att vi har mycket att lära av Partille kommun om hur de organiserar sin verksamhet och följer upp den. Jag hoppas vi kan vara lika gästvänliga om de vill ta sig till Kungsbacka och försöka få intryck av vår verksamhet.
Det som gjorde mig intresserad av Partille kommun från början var att höra hur de fördelar resurser till de barn/elever som är i behov av särskilt stöd. De gör annorlunda än oss och kanske ett system vi bör pröva. vi fördelar mycket i den vanliga elevpengen medans de väljer ett system där man får äska medel istället. Möjligt att vi bör titta närmare på deras system för vårt är inte optimalt i alla delar.
Larry Söder – Kristdemokrat.