header

En dator till varje högstadieelev

, , , ,

I Kungsbacka har nämnden för förskola och grundskola beslutat att satsa på ett projekt vi kallar 1 till 1. Namnet som sådant är egentligen missvisande. Det är en dator till varje högstadie elev men mycket mer ingår i satsningen. Allt från högre datortäthet bland de yngre eleverna till ”kanoner” ,smartboards och bredbandssatsning.

Det handlar mer om ett nytt sätt att se på utvecklingen. De behöver kunna använda redskapen, känna till och hantera riskerna, stimuleras att utveckla förmågan att söka,samla in och bearbeta information. Kritiskt kunna granska den information man man har tillgång till. Få kännedom om teknikens roll i informationssamhället.

Jag menar att man kan inte ställa en sådan här satsning mot något annat utan en nödvändighet inför framtiden. Vi som har visionen om att vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige bör försöka att finna nya vägar att stimulera eleverna till lärande, detta är ett jättebra sätt.
Två skolor går igång detta året och nästa år knyts ännu mer skolor till projektet….så kalla det projekt är alldeles fel, detta blir en del av ordinarie verksamhet.
Larry Söder – Kristdemokrat.