header

Snön i Kungsbacka

, ,

Får en hel del samtal från medborgare som har åsikter kring hur vi hanterar snön och om skolor och förskolor är öppna eller inte. Från början har försiktighetsprincipen varit rådande. Det vill säga att vi skall inte riskera att någon verksamhet är igång och ett tak ramlar in. Vi måste vara säkra på att där barnen och eleverna vistas så skall det vara säkert. Är övertygad att vi som kommun har gjort rätt bedömning där. Däremot kan man givetvis ha synpunkter på hur fort röjningsarbetet går och hur fort informationen går till föräldrarna. Den information jag har fått är att man jobbar så fort man kan och att allt eftersom det är säkert så öppnar man. Jag måste säga att jag är imponerad på vilket sätt den förvaltning jag har mest insyn i , förskola och grundskola har hanterat detta. Att få fram någon info till nästan 15 000 familjer som är inblandade på ett eller annat sätt är en jätteapparat. Att försöka hålla olika delar så mycket informerade som möjligt är en konst i sig. Samtidigt har jag inte hört något knorr alls i organisationen inför det arbetet man genomför nu,där många jobbar väldigt mycket…. Jag är övertygad att många förvaltningar i kommunen jobbar på liknande sätt.

Hemsidan har i flera omgångar legat nere och det är inte acceptabelt. Vi som invånare skall kunna få tag på information genom hemsidan men även på annat sätt. Det bör finnas en långsiktig plan på hur detta skall kunna åtgärdas. Vi måste även bredda vårt informationsflöde i framtiden så inte vi blir beroende av bara hemsidan. Kanske fler som går ut med samma information ? kanske nya typer av media ?
Det som gör medborgare mest irriterar är att inte få information om vad som händer. Rätt information vid rätt tidpunkt ger att man ligger hela tiden steget före och medborgarna mer trygga.
Men vi kan konstatera att vi är inte vana vid sådana här mängder av snö alls. visst brukar snö komma men inte alls i denna mängden.
vi är inte dimensionerade efter dessa mängder på långa vägar…..så efter omständigheterna så jobbar man väldigt bra.
Larry Söder – Kristdemokrat.