header

Kunde man gjort annorlunda ?

Frågan om man kunde gjort annorlunda under mandatperioden och under valrörelsen har farit runt i mitt huvud. Att förlora två mandat i kommunfullmäktige visar ju sitt tydliga ja på den frågan. Väljarna hade önskat att vi gjorde annorlunda och att vi skulle profilerat annorlunda frågor i valet, för det måste väl vara det som resultatet visar. Våra alliansvänner har klarat sig bra i Kungsbacka och det betyder i stor utsträckning att Kungsbackas invånare är nöjda med välfärden i Kungsbacka. Så det kommer nog ned till att jag som ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola inte har gjort uppgiften som invånarna önskar. Det känns givetvis i hjärteroten att konstatera det men visst är det så det bör tolkas.

När jag nu har fått det klart för mig så funderar jag tillbaka på den tiden som varit och funderat om jag skulle gjort annorlunda om jag visste konsekvensen…. Förmodligen inte. Vi var satta i nämnden för att ta ansvar och jag som ordförande talesperson för det ansvaret. Jag skulle nog aldrig kunna smita undan ett sådant ansvar. Det har varit svåra beslut men nödvändiga i de situationer vi har varit.
Jag är väldigt nöjd och glad över det samarbetet vi har haft i nämnden och den öppenhet som har funnits.
Larry Söder – Kristdemokrat.