header

Individ och familjeomsorgen

Hade en heldags utbildning med den nya nämnden idag ( individ och familjeomsorg ). Vi gick igenom både stort och smått. allt från lagar och förordningar till ekonomisk styrning, delegationsordning.
Förvaltningen hade förberett föredragningen på ett föredömligt sätt och man kunde ta till sig det på bästa sätt.
Att man denna mandatperioden har inom individ och familjeomsorg valt att ha ett socialt utskott ger enligt min åsikt en möjlighet att hantera de frågorna på nämnden som normalt skall vara där på ett nytt sätt. Budget,mål och andra större delar skall få ta plats. Även en diskussion kring de olika verksamhetsdelarna.
jag har förstått att det var svårt att hinna med både verksamhetsdelarna och personärendena förra mandatperioden. så lösningen med ett socialt utskott som tar hand om personärenden är nog en bra lösning.

Känns väldigt bra med den nya nämnden och dess förvaltning. Positiva och engagerade.
Älskar människor som man ser engagemanget i ögonen på och det gör man.

Men man slås av hur lite det politiska diskussionen i sin helhet tar upp frågor som hanteras av socialnämnder runt om i Sverige. Jag skall försöka bidra med mitt lilla för att kunna lyfta diskussionen när det passar in.

Larry Söder – Kristdemokrat.