header

Ledskapsbrist eller resursbrist i skolan?

Läste i Göteborgs Posten o reaktionerna kring mötet som var mellan alliansen och föräldrar föreningarna. Med min erfarenhet från Kungsbackas skolor vill jag nog påstå att vi generellt har väldigt goda ledare i skolorna. Det är utom tvivel att vi även har väldigt bra lärare.

Men som i alla yrkesgrupper så finns det sådana som inte är fullt lika bra.
De senaste två åren har de verksamhetschefer och rektorer hört av sig kring ekonomin, de som alltid annars ser möjligheterna och inte svårigheterna. De har sagt att resurserna räcker till allt mindre och att prioriteringarna är inte på ytliga saker utan nu i kärnverksamheten.
Deras bild stämmer väl överens med de iakttagelser jag själv har gjort när jag besökt våra skolor.
Det för mig visar att det är helt klart en resursfråga när det gäller Kungsbacka Kommuns skolor. Man gör allt som de kan med de medel man har, vill vi har bättre kvalitet på våra skolor så är det en resursfråga.
Larry Söder – Kristdemokrat.