header

Det nya boendet

”Flyktingmottagningen i Kungsbacka efter den nya lagen om etableringsinsatser.”
Så lyder rubriken i Kallelsen till kommunstyrelsen.Ibland är det roande att läsa rubriker. Den skall på något sätt spegla ärendet och i detta fallet så gör den det, även om det ser väldigt tråkigt ut.
Men beslutet som togs i kommunstyrelsen idag och som kommunfullmäktige förhoppningsvis skall fatta, innebär att Nämnden för Individ & Familjeomsorg åläggs samordningsansvaret för
ensamkommande flyktingbarn.
Det nya boendet vi har i kommunen kommer alltså att hamna under denna nämnd. Sedan är all kommunal verksamhet mycket av samverkan mellan olika förvaltningar och även denna. Jag tycker beslutet är väldigt bra och många av besluten idag har tagits av IFO nämnden så det blir tydligare på detta sättet.
Som ordförande i denna nämnd har man givetvis ett extra ansvar att få med denna ”nya” delen in i nämndens verksamhet så snart som möjligt. Nämndens ansvar utökas med denna delen och måste då få så god information som möjligt kring denna och löpande information.
Men som sagt, kommunfullmäktige fattar sitt beslut senare och det är det som gäller.
Larry Söder – Kristdemokrat.