header

Vem bestämmer namn ?

Ibland tycker jag att ett av de fånigaste beslut man kan göra som politiker är namnge skolor, kvarter eller stadsdelar. Förstå mig gärna rätt. Jag menar inte att det är onödigt eller oviktigt. Det är i allra högsta grad viktigt och spännande. Men när vi politiker försöker att sätta oss över medborgarna och kalla det något som inte de önskar, då blir det parodi.

Ta till exempel Söderstaden som Kungsbacka kommunfullmäktige skulle namnge för några år sedan. Företaget som byggde bostäderna använde namnet och människor i dagligt tal började använda det med. Istället valde kommunfullmäktige kalla det Aranäs stadsdel…
Det är nog många som undrar varför och på vilket sätt det var lämpligare än det namn som människor annars har på det.
Söderstaden är och kommer vara namnet framåt för området, vare sig kommunfullmäktige vill det eller ej…. så beslutet hamnar på parodihögen. Kanske borde man göra om och göra rätt, svälja stoltheten och ta upp det igen.¨
Nästa som vi nu håller på att göra är den nya skolan i Särö, den gamla heter Bukärrskolan och den kommer rivas. Många (inklusive jag) anser kanske att ett mer passande namn borde vara Säröskolan.
Men jag tycker nog att befolkningen i området skall ha ett stort inflytande kring namnet på skolan. Låt det vara en namntävling eller något liknande som visar på medborgarnas vilja. Och kanske har de samma åsikt om namnet.
Larry Söder – Kristdemokrat.