header

Fullmäktige igår Bostäder och återvinning

Det var som vanligt väldigt trevligt på kommunfullmäktige igår. Den längsta debatten blev på antalet besök som varje hushåll skall ha på återvinningsstationerna. i förslaget från kommunstyrelsen låg att villor skall ha 15 besök och lägenheter 7 besök.

Vi kristdemokrater vill inte göra skillnad på människor och i detta fallet fanns det inte någon motivering för det. därmed så föreslog vi att lägenheter skulle ha rätt till lika många besök som villor , det vill säga 15 stycken. Tyvärr så röstades det ned av Kommunfullmäktige och skillnaden består.
Kristina Karlsson och jag hade en dialog under kommunfullmäktige om de beslut som har tagits av handikappsnämnden där man som myndighet har gett gynnande beslut om bostad men kan inte verkställa det på grund av brist på bostad att kunna förmedla.
Vi som kommun har och skall ha ansvaret för de mest utsatta i samhället. både handikapp omsorgen men även vi inom Individ och familjeomsorgen känner av att antalet lägenheter vi kan erbjuda är väldigt begränsade.
Nu säger de flesta, bygg fler lägenhet så löser det sig, men jag ser inte att det är lösningen. De som vi förmedlar lägenheter till är inte ute efter nyproducerade lägenheter utan de med lite mer normala hyres kostnader. Det befintliga beståndet av lägenheter som finns i Kungsbacka måste användas…… Så Eksta, Aranäs och andra privata fastighetsägare….. Hjälp oss att kunna få tag i och förmedla fler lägenheter i det befintliga beståndet. De som är i mest behov bör få bostad först och det är i hög grad dessa människor.
Det byggs bostäder i Kungsbacka så det knakar och det är bra… framtida bestånd av bostäder som kan komma ifråga ökar, men löser inte problemet enbart idag….viljan att hjälpa måste finnas hos alla.
Larry Söder – Kristdemokrat.