header

Budget 2012 för IFO

Idag hade vi första information och diskussion kring nämndsbudgeten 2012, efter att kommunfullmäktige har satt ramarna. Det är svårt att blunda för att behoven ökar när vi som kommun växer så det knakar. Även om antalet invånare ökar och skatteinkomsten till kommunen ökar så får även IFO mer att göra. Det gäller att vi lägger rätt satsningar inför framtiden.

Jag ser klart behovet av att frivillig organisationerna kan göra det som de är bäst på. Att stötta människor i en specifik situation utifrån att de är medmänniskor. Vi som kommun behöver hjälpa varandra för att klara framtida krav. När jag skriver kommun så menar jag medborgare, vi alla som finns runt omkring oss. Vi alla behöver se varandra mer för att klara framtiden, inte blunda för grannens problem. Ju tidigare vi ser behovet av insatser ,desto större chans och mindre kostnader blir det och mindre lidande för den enskilde. En organisation som precis startat i Kungsbacka är X- Cons, vilket är glädjande. De har jag fått intrycket att de kommer göra det som de är bäst på, vara närvarande vuxna……
Larry Söder – Kristdemokrat.