header

Riksting i Umeå

9 stycken från Halland och av dem tre stycken från Kungsbacka kommer att åka till Rikstinget i Umeå. Jag, Niklas Mattsson och Ingela Hofmann kommer att ha nöjet att representera Kungsbacka och Halland. Rikstinget är från Torsdag till Lördag denna veckan.

Detta riksting tror jag på något sätt är historiskt. Vi var inte nöjda med valet förra hösten. Ett intensivt arbete med att organisera och att hitta vår plats på den politiska kartan är gjort under våren. Vi skall nu enligt förslaget bli barn och ungdomspartiet och det tror jag väldigt mycket på.
Barn och Ungdomar är viktiga för vårt samhälle i framtiden. Mycket av det som präglar oss under livet händer i Ungdomsåren. Många av oss ser tillbaka på vår uppväxt som en glad tid men inte alla. En del ungdomar känner sig inte älskade, känner sig inte lyssnade på, känner sig som kolli i ett samhälleligt maskineri. Jag tror att det partiet som tar barn och ungdomars uppväxtvillkor på allvar och som utgångspunkt kommer att ha en framtid i Sveriges politik. Kristdemokraterna är duktiga på dessa frågor tidigare men behöver utveckla det väldigt mycket mer.
Vi som Kungsbackabor kommer att delta i debatten och vi hoppas på trevliga och utvecklande dagar för partiet.
Larry Söder – Kristdemokrat.