header

Station i Åsa

Visst blir man glad om det nu äntligen blir fastställt med ett årtal för pendelstationen i Åsa. 2013 låter långt fram men snart är vi där. Vi som medborgare boende i södra delarna är i oerhört stort behov av bättre kommunikationer är bara bussen. Att smidigt och snabbt samtidigt som det är miljövänligt är en förutsättning för fortsatt utveckling.

Nu ser jag framför mig fortsatt kamp för tre ytterliggare steg.
1. Pendelstation i Frillesås
2. Pendelstation i Fjärås
3. Riktigt pendeltåg som trafikerar sträckan.
Vi som bor i Frillesås ser det stora behovet av en pendelstation i Frillesås. Inte bara för oss utan för närliggande boende. Spåret går igenom samhället och anledningen till det är för att man skulle ha ett stopp här. Så vi är glada för en station i Södra kommundelarna, nu fortsätter vi för att få fler. Kan inte förstå varför man inte skulle kunna det.
Larry Söder – Kristdemokrat.