header

Gruppmöte och kommunstyrelse

Måndag och tisdag var det gruppmöte och sedan kommunstyrelsen. På gruppmötet så hade vi förutom de vanliga ärendena en diskussion om hur det fungerar i de olika nämnderna, vad vi som parti skall rikta in oss på och partiets nya inriktning. Det är helt klart en skillnad mellan gruppmöten och kommunstyrelsen. På våra gruppmöten så är det de mjuka frågorna som diskuteras klart mest även om de hårda finns med. Men när man kommer till kommunstyrelsen så är det mest hårda frågor som diskuteras.

På gruppmötena så är den inre känslan och vad som är rätt och fel ur personernas synvinkel rådande, men kommunstyrelsen så är det fakta och regler som gäller.
Misstolka mig inte, båda delarna är viktiga och de bör vara med i diskussionerna. Men det är helt klart en märkbar skillnad. Jag som person vill nog ha lite av båda och därför kanske man inte passar in på någon av ställena helt och hållet :).
På kommunstyrelsen igår så gick det ganska lungt tillväga. En votering och det var om ett ärende från Miljö och hälsa. Annars var de allra flesta ärendena väldigt klara och partierna eniga.
För mig var rapporten kring Överenskommelse
om samverkan för ökad trygghet i Kungsbacka väldigt intressant. Hur kommun och polis har jobbat tillsammans för att öka tryggheten i Kungsbacka. Mycket jobb i det tysta och förhoppningsvis framgångsrikt. Vi har ju svårt att mäta det men jag är imponerad av arbetet.
hoppas rapporten läggs ut på nätet så ni alla kan ta del av den. Det är av största vikt att människor känner sig trygga i sin kommun, annars är vi väl helt fel ute.
Att vi som kommun står som Etappvärd vid vid O-ringen 2012 är även det ett roligt beslut. Vi brukar vara väldigt återhållsamma med att vara med på sånt här men kanske en förändring…. en evenemangskommun av större mått kanske på gång?
Snart säger ni alla, missade han att vi även hade uppe ombyggnationen vid Kungsmässan så det blir större utrymme och fler parkering, att Elof Lindälvsgymnasiet får en ändrad ”entre”, samt att området bredvid Varlaskolan skall byggas helt om till en modern del av staden. Nä glömde inte det men där verkar vi vara väldigt överens allihop vikten av förändring.
Larry Söder – Kristdemokrat.