header

Tiden

Tiden är tyvärr ingen resurs som han har hur mycket som helst av.

Man måste hushålla med den tid man har och ibland stanna upp och fundera på vad man gör med sin tid. När maxtaxans rop hördes som hårdast i slutet på 2002 så var ett av de största argumenten från föräldrar, att när maxtaxan infördes kunde man gå ned i tid på jobbet och spendera den med barnen. När man som förtroendevald valde att kanske inte riktigt tro på den bilden var man kallad både det ena och det andra.
Men upp till bevis då. SCB har gjort en studie för hur vi använder vår tid och för enkelheten skull så har jag tittat på hur vi använder den 2000/2001 och jämfört med 2010/2011. Dessa siffror är givetvis bara ett genomsnitt och ger ingen rättvis bild individuellt eller på kommun nivå eller så.men ger ändå en signal på hur man använder sin tid.
2000/2001
Förvärvsarbete 4 tim ,46 min
Hemarbete 3 tim ,58 min
Peronliga behov 10 tim ,03 min
Studier 31 min
Fritid 4 tim , 34 min
okodbart 9 min.
2010/2011
Förvärvsarbete 5 tim ,24 min
Hemarbete 3 tim ,36 min
Peronliga behov 10 tim ,02 min
Studier 28 min
Fritid 4 tim , 25 min
okodbart 5 min.
Man kan konstatera att det som föräldrarna sade skulle hända har inte hänt, det vill säga att de gått ned i arbetstid och spenderar mer tid med sina barn. Under rubriken hemarbete så finns omsorgen och den är 2010/2011 40 minuter och 2000/2001 42 minuter. Inte heller där kan vi konstarera någon förändring i den riktningen.
Givetvis kan andra delar spelat in i detta och gjort att utvecklingen gått åt annat håll. Men att vi som vuxna spenderar i genomsnitt c:a 40 minuter om dagen med barnen är väl alldeles för lite.
Jag tycker i sig att maxtaxan skall vara kvar men vi måste hitta system där man kan få använda sin tid man har friare. Samtidigt som vi kan konstatera att maxtaxan inte var en familjereform utan en reform för arbetslivet.
Larry Söder – Kristdemokrat.