header

Innerstadens framtid

Fick på min mail strategiskt program för utveckling 2011-2020 för innerstaden, gjord av fastighetsägarna och köpmannaföreningen.

Det är otroligt roligt att läsa och ta till sig. De har försökt att definiera innerstaden och vad som behöver utvecklas. Framförallt är det roligt att se att de tror på innerstaden och att de är beredda att arbeta för en levande innerstad.Mycket av försölagen innebär givetvis samverkan med olika intressenter i området men även mer konkreta saker.

– De skall satsa mer på snåskalig handel,nischade kvalitetsprodukter och besöksintensiva verksamheter.

– De skall verka för att förtäta handel och därmed färre döda ytor.

– De skall förbättra tillgängliheten på flera olika sätt.

Det är bara några av de saker som föreslås och jag är positivt överraskad. De har gjort en kraftansträngning att definiera problemen och att försöka finna sätt att lösa dem.Kungsbacka behöver en levande innerstad och detta dokument, om det följs ger en klar möjlighet till det.
Kommunen,köpmännen och fastighetsägarna är tillsammans i innerstadbolaget, kanske dags att samverkan blir tydlig och att innerstadsbolaget nu tar den ledarpinnen som behövs. Släpp loss de förtroendevalda i innerstadsbolaget att delta på ett aktivt och konstuktivt sätt. För detta dokumentet behöver även en aktiv kommun.

Larry Söder – Kristdemokrat.