header

Arkiv

Motion om Politikerpensioner i Kungsbacka kommun

Motion till kommunfullmäktige Arbetslinjen gäller även förtroendevaldaVi som förtroendevalda skall givetvis ha ett visst skydd av inkomstsäkerhet som på något sätt motsvarar en vanlig anställning. Detta är reglerat i dokumentet bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda hos Kungsbacka kommun.Dessa...

Läs Mer

Kung Frilles Torg

Frillesåsborna har sedan ett antal år tillbaka fått ett fint och användbart torg. Det används både av knallar och av föreningar som en möjlighet att nå Frillesåsborna. En liten knutpunkt i ett samhälle. Man har nu föreslagit att det skall...

Läs Mer

Kvotering i alla former är fel

Socialdemokraternas toppstyrning av medborgarna fortsätter. Senaste i raden är när man anser att familjerna själva inte väljer rätt när det gäller föräldrar dagarna. Då har man på förslag att ”hjälpa” föräldrarna på traven genom att besluta åt dem att man skall...

Läs Mer

Moderata väljare smakar mmmmm

Idag har jag fått läsa i media att man irriterar sig över att Kristdemokraterna ser sina framtida väljare inom borgerliga blocket och kanske i synnerhet Moderata väljare. Det kan väl knappast vara någon nyhet för människor, Partiet har dragit allt...

Läs Mer

Papperslösa får vård

Idag är en glädjens dag för att medmänskligheten skall segra till slut. Ett krav från Kristdemokraterna har varit att alla skall ha rätt till vård i Sverige, även de papperslösa. Nu har regeringen tillsammans med Miljöpartiet kommit överens om att det skall bli...

Läs Mer

Individ och Familjeomsorgen

Det sista nämndsammanträdet  innan sommaren är avklarat. Vi fortsatte vårt arbete med de mål som vi har för avsikt att ha inför 2013. Den resan börjar närma sig sitt slut och efter sommaren kommer vi fatta beslut. Individ och Familjeomsorgen...

Läs Mer

Nej till elevskadestånd

Det händer ibland att Barn och Elevombudsmannen tittar på ärenden från Kungsbacka och kommer fram till att vi inte har stöttat en elev tillräckligt mycket. Eleven känner sig kränkt och anmält detta. Min ingång i sådana ärenden tidigare har varit...

Läs Mer

Familjehem

Under den korta tid jag har varit engagerad inom Individ och Familjeomsorgen så har jag noterat den oerhörda insats familjehem gör. Dessa familjer öppnar sina hem för en ungdom som behöver en fast punkt att bo. Ibland är det för...

Läs Mer

Utveckling Tjolöholm

Vi Kristdemokrater sade ja till att bygga lokaler på Tjolöholm som kan användas till att vidareutveckla verksamheten. Intresse har visats från Dreamhill Academy att etablera sig i de nya lokalerna som kommer att byggas. Detta är väldigt glädjande för alla...

Läs Mer