header

Nämndemän som blivit dömda själva

Vi har ett rättssystem i Sverige där vi som vanliga människor kan vara med och påverka utgången i Tingsrätten. Dessa nämndemän skall vara av olika åldrar, kön, ursprung m.m. för att avspegla samhället i stort.
Nu har det kommit fram att en del av nämndemännen är dömda för något men ändå sitter kvar som nämndemän. Ur min synvinkel så är det alldeles fel att vi som partier inte har kontrollerat de som vi föreslår som nämndemän. Givetvis skall man inte vara diskalificerad för att man är tidigare dömd för något, men kanske borde vi ta ett större ansvar att undersöka de som vi anmäler som nämdemän. De som i rollen som nämndemän kommer på ett konkret sätt vara med att påverka det svenska rättssystemet och för demokratin skull så är det viktigt att detta klaras av så bra som möjligt.
Man börjar prata om att ta bort systemet med nämndemän i våra svenska domstolar, det tycker jag vore alldeles fel men en större kontroll kanske är på sin plats.

Läs mer här

Larry Söder – Kristdemokrat.