header

Arkiv

IFO,FS,ÄO

Jag tycker inte förkortningar är något bra påfund av mänskligheten. Det skapar ett utanförskap mot dem som inte är vana eller väl förtrogen med vad det åsyftas. Men Äldreomsorgen(ÄO), Funktionsstöd (FS) och individ och familjeomorgen (IFO) hade presidiemöte igår, vilket...

Läs Mer

Vindkraft i Kungsbacka

Det har fått lite fart kring Vindkraften i Kungsbacka kommun, vilket är väldigt bra. Några verk är redan på plats och några verk är på gång. I Kommunstyrelsen sist så var det en förfrågan kring 9 stycken vindkraftverk som skulle...

Läs Mer

Individ och familjenämnden

Igår hade vi nämndsammanträde. Vi hade bland annat utvärdering kring sociala utskottet uppe på bordet och den visar att de allra flesta är väldigt nöjda med uppdelningen mellan nämnd och sociala utskottet. Det vi bör jobba på är att alla...

Läs Mer

Stämma Halland

Igår hade vi stämma för Kristdemokraterna i Halland. Vi hade besök av Emma Henriksson som är gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Hon talade kring vårt fokusområde barn och ungas uppväxtvillkor, vilket var väldigt intressant och ett område som finns mycket...

Läs Mer

Kommunfullmäktige

I tisdags var det kommunfullmäktige, denna gången var platsen Åsa Gårdsskola och det blev fullt hus. Salen kunde ta 149 personer och tyvärr fick inte alla plats. Vi fick be de ersättare som inte tjänstgjorde att ta en lite längre...

Läs Mer

våld i nära relationer

Jag som ordförande i nämnden för individ och familjeomsorg fick uppdraget att tillskriva polisen angående deras funderingar kring hanteringen av brott i nära relationer. Det var en organisationsförändring som kunde inneburit att två poliser flyttade från Kungsbacka till Varberg. Det...

Läs Mer

Det känns bra

vi har under två dagar varit på säröhus och diskuterat det året so gått och framtida budgetarbete. Det känns som ett bra sätt, att alla nämnder får en möjlighet att tala för sin verksamhet inför alla presidier i kungsbacka. Jag...

Läs Mer