header

Offentliga upphandlingar – bra för medborgaren ?

Den offentliga upphandlingen uppgår uppskattningsvis till mellan 550 och 600 miljarder kronor, dvs. nästan en femtedel av Sveriges BNP. Trots områdets stora betydelse så lägger inte myndigheter tillräckliga resurser på att ställa kvalitetskrav och följa upp dem. Lagstiftningen upplevs också krånglig med kostnadsdrivande.
För oss förtroendevalda så upplevs den allt som oftast ett hinder för de politiska mål vi vill förverkliga vare sig det gäller maten i skolorna eller något annat vi vill upphandla. 
Jag är den förste som skriver under på att olika företag skall kunna konkurrera på lika villkor om att få leverera till myndigheter, men får detta stå över de mål och riktlinjer som sätts upp.
Jag tror att lagen om offentlig upphandling inte bara behöver finputsas utan göras helt om. Den måste skapa möjligheter för kommuner och regioner att förverkliga de politiska mål som finns.

Jag tror inte att offentlig upphandling gynnar meborgaren i det skick den finns nu, den behöver i grunden göras om.

Larry Söder – Kristdemokrat.