header

Goda och varaktiga relationer – Framtidsutmaning

En av Sveriges främsta framtidsutmaningar är hur fler föräldrar ska kunna upprätthålla goda och varaktiga relationer till sina barn och till varandra. 
Jag har allt för ofta träffat på situationer där föräldrar använder barn som slagpåsar i debatten mot varandra. Jag har svårt att se att föräldrarna i dessa lägen ser hur det påverkar barnen. Barn skall inte behöva se avigsidorna hos oss vuxna utan kunna känna sig trygg i sin uppväxt.Vi kan konstatera att perfekta familjer och felfria föräldrar inte existerar, därför är det viktigt att vi som samhälle stöttar så långt det är möjligt.
Samhället behöver försöka hjälpa och stötta så mycket som möjligt så att stabila relationer finns, oavsett om föräldrarna väljer att bo tillsammans eller inte. 
Det finns bra hjälp att få genom den kommunala familjerådgivningen men kostnaden blir för många ett hinder för att söka hjälp. För att sänka trösklarna till föreslås därför att ett besök hos den kommunala familjerådgivningen maximalt ska kosta 300 kronor.  Nyblivna föräldrar borde få två gratischeckar till familjerådgivningen att nyttja om och när de vill.
Forskning visar att barn som växer upp i en trygg familjegemenskap i allmänhet får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Naturligtvis finns det inga garantier för att allt ska gå bra bara för att du vuxit upp i en väl fungerande familj men sannolikheten ökar betydligt.

Larry Söder – Kristdemokrat.