header

Hindren undanröjda för Kvinnojouren

Jag och Vice ordförande Elisabeth Lyckevall  på Individ och familjeomsorgen träffade Kungsbacka Kvinnojour igår eftermiddag och undanröjde hindren för att betala ut bidrag för år 2014.
Nämnden fryste bidraget för 2014 vid förra sammanträdet på grund av att vi i underlaget till beslut kan läsa att det var svårt för människor att nå kvinnojouren. Vi som nämnd ville försäkra oss om stabiliteten och verksamheten som är grunden för bidraget till verksamheten. 

Det blev ett väldigt bra samtal där vi känner oss trygga i att verksamheten på Kvinnojouren  är väldigt viktig och fortsätter i oförminskad takt. Vi som kommun är glada över verksamheten och kommer vid nästa nämnd föreslå att man betalar ut bidraget för 2014.

Larry Söder – Kristdemokrat.