header

Michael Anefur – Kristdemokraternas Kandidat till EU parlamentet

Michael har jag under åren träffat på i olika sammanhang. Min uppfattning är att han är väldigt analytisk och en person som hittar vägar fram inom politiken som gör att de frågor han driver får genomslag. En duktig politiker som inte alltid får de stora rubrikerna men man enkelt kan ta en diskussion med. Hans stora egenskap för EU parlamentet tror jag är hans erfarenhet. Vi som parti skulle med all säkerhet ha stor framgång i de frågor vi vill driva. Hans erfarenhet som Regeringens hemlöshetssamordnare ger honom unika kunskaper kring de mest utsatta och han har ett stort hjärta för de frågorna.


Vilka frågor vill han driva ?

Fattigdomsbekämpning :
Trots att Europa i ett globalt perspektiv är rikt, så finns det stora grupper som är fattiga och diskriminerade inom Europa. Denna frågan är väl förankrad i Kristdemokratin, som slåss för alla människors lika,unika och okränkbara värde. Ju fler som har möjlighet att försörja sig så ökar välfärden och möjligheten att fördela mer resurser.

Motverka extrema rörelser:
Framväxten mot extrema grupper både på höger och vänstersidan är oroande. De kalla vindarna blåser i Europa och vår uppgift som Kristdemokrater är att stå upp för alla människors lika värde. Detta kan man motverka med diskussion men även genom handling med åtgärder mot utanförskap och arbetslöshet.

Miljö och jordbruksfrågor:
 EU jordbruksstöd är idag dels för stort men samtidigt ges det till fel grupp av lantbrukare.  Enligt Michael bör EU tillsammans med medlemsländerna satsa resurserna i de länder där miljöpåverkan är störst. Dags att vi börjar där problemen är störst och effekten av insatser mest effektiv.

Larry Söder – Kristdemokrat.