header

Höjda skatter är inte lösningen på alla problem

Med skattehöjningar på 40 miljarder och en skadlig jobbpolitik skapar regeringen och Vänsterpartiet stor osäkerhet både när det gäller jobben och tillväxten. Samtidigt ökar regeringen det offentliga åtagandet kraftigt vilket hotar hållbarheten i de offentliga finanserna. Man verkar inte ha insett att vårt framtida problem ligger i att allt färre skall betala för allt fler och därmed behöver vi vända på varje krona för att inte skapa framtida problem.

80 procent av regeringens skattehöjningar slår direkt mot jobb och företagande. Detta leder till en sämre utveckling på arbetsmarknaden men också till att människor får mindre pengar kvar att röra sig med. Det är företag som skapar arbetstillfällen. Regeringen kan inte med åtgärdsprogram kommendera fram jobb på konstgjord väg.
Man försämrar subventionerna med ROT och RUT, vilket bevisligen skapat jobb i sin nuvarande form. Man
föreslår en särskild löneskatt för äldre som har fyllt 65 år, vilket direkt motverkar att människor stannar kvar på arbetsmarknaden lite längre.
För att få fler att arbeta så borde man istället stimulera att anställa och ha kvar ungdomar och äldre, vilket regeringen gör tvärtom. Denna jobbskapar regering känns mer och mer som jobbfientlig regering. Höjda skatter på jobb är inte lösningen för att få fler jobb.