header

Arkiv

Några besök

Har den senaste veckan besökte några olika verksamheter. Detta för att bilda mig en uppfattning kring företagande och dess villkor, men även utifrån skattefrågor se vad man kan göra och vilka frågor företagen själva vill lyfta fram. Besökte bland annat...

Läs Mer

Utvecka RUT och ROT

Alliansregeringen införde Rut och Rot-avdragen under sin första mandatperiod. Syftet var delvis att stimulera ekonomin men också, den nog så viktiga aspekten, att utveckla branschen för vardagsnära tjänster. Innan avdragen infördes i mitten på 00-talet var det svårt och dyrt...

Läs Mer