header

Arkiv

Nya regionerna

Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till. Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom...

Läs Mer