header

Arkiv

Skogskontot viktigt att behålla

Det har helt plötsligt skapats en debatt kring skogskontots vara eller inte vara. Historien är att i Skatteförenklingsutredningen från 2014 så har man föreslagit en förändring. Regeringen har än så länge inte gått vidare och lagt något förslag till Riksdagen. Svenskt...

Läs Mer

Slopa Effektskatten

Effektskatten har funnits sedan år 2000 och bygger på vilken effekt en reaktor har. Den har höjts i olika omgångar, tidigare bland annat för att höga elpriser ökade kärnkraftsägarnas intäkter.  I den senaste höjningen förklarade regeringen det bland annat med att det...

Läs Mer

Vårändringbudgeten visar regeringens linje

Vårändringsbudgeten visar Regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraternas linje. Man har avsikt att låna till välfärden och inga tankar på att få statens finanser i balans. Sjukskrivningarna fortsätter att öka, Integrationsåtgärder som är nödvändiga saknas.De som får betala notan är vi alla medboargare...

Läs Mer

Avskaffa flyttskatten

Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i. Allt för många uppger i dag att de bor kvar i för stora hus just på grund...

Läs Mer

Alkoholskatten

Skriftlig fråga till Finansminister Magdalena Andersson (S)   De tre viktigaste alkoholpolitiska instrumenten är reglering av den fysiska tillgängligheten, pris på alkohol och marknadsföring. I Sverige har Systembolagets detaljhandelsmonopol ett starkt stöd i opinionen och såväl svensk som internationell monopolforskning...

Läs Mer