header

Vi måste kunna lita på att brev och paket kommer fram i tid,

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur paket- och brevservice ska kunna fungera tillfredsställande i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Postnord är ett statligt bolag vars verksamhet dalat i kvalitet de senaste åren.
Under 2015 var det strax under 90 procent av breven som kom fram i tid, långt sämre än de siffror Posten haft tidigare. Förutom sen post handlar det om försändelser som inte delats ut alls eller att man av misstag fått grannens post.
Det är även på paketsidan som kvaliteten är skiftande. Paket kommer fel och en del paket kommer inte fram alls. Det har i media mest diskuterats kring huruvida postkontor ska finnas men minst lika viktigt är det att vanliga brevgången fungerar.
Denna brist är allvarlig då man i Sverige inte kan lita på att brev och paket kommer fram. Både medborgare och företag är beroende av att denna grundläggande service fungerar tillfredställande. Att Postnord måste anpassa sin verksamhet utifrån medborgarens förändrade postvanor samt den allt mer ökande internethandeln är helt uppenbart, men kvaliteten måste upprätthållas.
Staten har som ägare ett ansvar att se till så att kvaliteten ökar och att förtroendet för brev- och paketservicen återställs och upprätthålls.
Larry Söder (KD)