header

Vi vill sänka pensionärsskatten

Drygt 20 procent av Hallands befolkning är över 65 år. De allra flesta är beroende av att pensionen är tillräckligt stor för att kunna försörja sig.
Att då ha en högre skatt på pension än den som arbetar är i längden inte sunt för en nation.
Vi måste inse vad pensionen är, Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar.
Det bör därför beskattas lika som arbetsinkomst. Vi kristdemokrater föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt.

 

Här är en film som visar lite vad vi anser.

Pensionarsskatt