header

Vinstbegränsningar för välfärdsföretag är fel väg att gå

Företag. Företagsamheten i Halland har ökat till rekordnoteringar och uppgår nu till 14 procent av befolkningen. En av de delar som ökar mest i Halland är välfärdssektorn där antalet företagsamma har ökat med 25 procent de senaste 5 åren. Denna del har nu regeringen siktat in sig på att förstöra genom att begränsa vinster i välfärden.

Skulle förslagen i Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden bli verklighet är risken stor att små uppskattade välfärdsföretag kan tvingas att lägga ner. Samtidigt garanteras inte kvaliteten hos de verksamheter som lyckas fortsätta bedriva sin verksamhet. Vi kristdemokrater anser att de nya jobben i huvudsak skapas i småföretagen. Då är vi beroende av att människor vågar satsa tid, kraft, engagemang och pengar för att skapa, driva och utveckla företag. En ökning av välfärdsföretag innebär mer arbetstillfällen, mer skatter till staten och mindre människor på bidrag, är inte det något som regeringen borde ta hänsyn till?

Vi kristdemokrater är djupt kritiska till hur utredningen medvetet bortsett från hur välfärdsföretagens vardag och verksamhetsförutsättningar ser ut. Resultatet blir att eleven, den äldre eller patienten inte garanteras den kvalitativa välfärd som de har rätt till. Konkurrens skapar bättre kvalité och välfärdsföretagen är en viktig del i detta. Vi som medborgare måste ställa kvalitetskrav både på de privata utförarna som de kommunala utförarna. Medborgarna ska ha makten att välja den utförare som de anser passar deras krav bäst.

Ett tecken på att Reepalu inte har förstått välfärdsföretagens verksamhet är att den sektor som välfärdsföretagen jämförs med är tjänstesektorn som helhet. Men det kan inte anses vara en rimlig jämförelse. Sektorn innehåller branscher som exempelvis sjö- och lufttransport, vilka rimligtvis kräver större kapitalinsatser än välfärdsföretag som oftast hyr sina lokaler. Dessa branscher uppvisar av naturliga skäl inte samma övervinster som välfärdsbolagen i Reepalus beräkningar.

För Kristdemokraterna är det tydligt att Reepalus förslag är verklighetsfrånvänt, konsekvenserna blir förödande. Kvalitet i välfärden – oavsett verksamhetsform – måste vara det avgörande.

En film här nedan som lite mer visar vad jag menar

Vinstbegransningarforetag