header

En ny polishögskola i västra Sverige behövs- Inrätta den i Halland

Det behövs fler poliser, det är nästan alla partier överens om. Om det ska bli möjligt så behöver utbildningsplatserna utökas. Det behöver dubbleras antalet utbildningsplatser i landet.

Regeringen har aviserat att de kan tänka sig att lägga en av de nya utbildningsplatserna till Västsverige. Då är mitt förslag att Halland får den äran att ta hand om detta och Kungsbacka som värdkommun för högskoleutbildningen.

Mitt förslag som riksdagsledamot från Halland är att Inrätta en Polishögskola i Halland och förslagsvis Kungsbacka.

Larry Söder
Riksdagsledamot Halland (KD)