header

Elvägen – en het fråga

Det började som en idé hos Malin Gabrielsson (KD) efter ett partibesök i Gävle – med information om elvägen utanför Sandviken. Idén kopplades ihop med besked om att E 18 äntligen ska byggas om vid Köping samt ett statligt beslut om att elvägen ska utvecklas i Sverige.

Idén ledde sedan till ett förslag till Kristdemokraternas riksting, om att göra förberedande arbete för en elväg, då motorvägen vid Köping ändå byggs. För att på så vis samtidigt utveckla vägens funktionalitet och skapa ett hållbart transportsystem för framtiden.

Förslaget är undertecknat av Malin Gabrielsson och Mats Westerlund, Västmanland, Larry Söder, Halland, Lars-Axel Nordell, Örebro. Förslaget behandlas på Kristdemokraternas riksting i Uppsala i oktober.

– Under våren när jag på olika sätt presenterat våra tankar på att förbereda E 18 för att bli elväg har jag konstaterat att det finns ett väldigt mycket större intresse än jag först kunde ana, säger Malin Gabrielsson, regionråd i opposition. Helt uppenbart är det så att många väntar på vad nästa steg blir inom utvecklingen av elvägen.

Västmanland är starkt förknippat med export och har världsledande kompetens inom energi, automation och fordonsindustri. Grannlänet Örebro å sin sida profilerar sig inom logistik. E 18 är en viktig länk mellan dessa två tillväxtområden.

– Nyligen tecknades ett avtal mellan Sverige och Tyskland att gemensamt utveckla elvägen. Nu gäller det att vi från Västmanland, men även Örebro, sticker ut hakan och visar att vi vill vara med och utveckla Europas och världens framtida transportsystem. Ska Sverige göra en satsning på elvägen finns ingen mer lämplig plats och tid, avslutar Malin Gabrielsson.