header

Regeringen skattar bort småföretagarna

Svensk tillväxt och sysselsättning är beroende av starka småföretag. Trots det har regeringen lagt flera förslag som slår hårt mot just småföretagen. Nu senast försämringarna av 3:12-reglerna. Det är en oroande utveckling, som måste brytas, skriver Larry Söder, skattepolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

Sverige behöver fler jobb och företagare. Då krävs det en politik som ger företagare möjlighet att utvecklas, anställa och finna mödan värd att ta den risk som krävs för att driva företag. Vanligtvis innebär det en politik som sänker skatterna, avgifter och underlättar regelverket för att skapa en bra grogrund för tillväxt. Men för den rödgröna regeringen har det istället varit tvärtom.

Vi ser därför med oro på att flera av de utredningar som regeringen beställt och som presenterades under förra året innebär hårda slag mot entreprenörskapet. Regeringen har lagt på mer administrativa krav på företagarna, skatter som kilometerskatten och nu senast regeringens förslag till nya 3:12-regler, som direkt fick så mycket kritik att regeringen fick backa och göra om. Kritiken ledde till förändringar- men inte förbättringar. 3:12-reglerna reglerar hur vinstutdelning beskattas i småföretagen. För den småföretagare som har en osäker prognos över årets inkomster, är det oftast utdelningen i slutet av räkenskapsåret som kan täcka upp för den risk småföretagare tar. Men regeringen vill nu dra åt tumskruvarna kring dessa småföretags möjlighet att ta ut utdelning.

 

De höjer skatten för den som tar ut enligt schablonregeln, vilket är de små företagen. De lyckas inte helt ta bort 4-procentsregeln, vilket får en del företag att flytta ägandet utomlands. Det blir krångligare och dyrare att få utdelning.

Regeringens förslag undergräver det risktagande, slit och engagemang som krävs för att vara företagare. Konsekvensen kan då bli att tröskeln till att starta företag höjs och färre jobb skapas. Vi är tyvärr inte förvånade över regeringens förslag till 3:12-regler. Länge har deras politik varit att inbringa mer skatt. Inte att förbättra villkoren för företagare.

Kristdemokraterna säger nej till förslaget. Vi vill se förbättrade villkor för småföretagen och därför göra 3:12-regler förmånligare. Den tid, kraft och engagemang en småföretagare lägger ned måste vi våga se som bra för samhället. Med regeringens politik undergrävs den jordmån som småföretagare står på. Konsekvensen riskerar bli att fler överger tanken på att bli företagare och istället nöjer sig med att fortsätta vara löntagare. Det förlorar Sverige på.

 

Larry Söder

Riksdagsledamot (KD)