header

Sluta straffa Sveriges kompetens


Näringslivets utveckling och svensk tillväxt beror allt mer på högspecialiserad kompetens. Att kunna rekrytera personer med unika kompetenser blir ofta avgörande för företagets utveckling och konkurrenskraft. Det är således inte längre bara företagets teknik och stordriftsfördelar som konkurrerar globalt – även arbetskraften gör det i allt större utsträckning.
Under de senaste tre åren har det påpekats i rapporter, från bland annat OECD, om hur företagen har svårt att rekrytera rätt kompetens på svensk arbetsmarknad. Inte så konstigt kanske när det svenska skattesystemet straffbeskattar alla med löner över ca 38~000 kr. Det är dock klart att globaliseringen av arbetskraft sätter press på hur utformningen av skattesystemet ska se ut för att attrahera och bibehålla dessa innovations- och tillväxtdrivande individer.
Trots detta tar regeringen Löfven prioriterat att öka straffbeskattningen av utbildning och kunskap. Med höjd marginalskatt – och förändrad beräkningsmetod som får allt fler att betala statlig inkomstskatt – samt avtrappat jobbskatteavdrag på höga löner, kommer nu Sverige återigen bli landet med högst skatt i världen. Marginalskatten kommer bli hela 60 procent. Sammantaget får regeringens politik till följd att 8 av 10 ingenjörer kommer få betala statlig skatt, och med det tusenlappar extra i skatt. För mig är det en helt verklighetsfrånvänd politik.
Mycket talar för att Sverige inte har råd med denna typ av politik. OECD slår fast att Sveriges skattepolitik minskar kompetensförsörjningen och gör att kvalificerade yrken blir betydligt mindre attraktiva att ta. Skatter och lön är också de faktorer som arbetsgivare och utländsk kompetens rankar som sämst i Sverige, enligt OECDs undersökning. Den som inte tar det här på allvar missar en viktig framtidsfråga.
Länge har de absurt höga marginalskatterna i Sverige fått leva ostört. En Alliansregering efter valet måste prioritera att sänka dem. En skattereform för att pressa tillbaka upptrappningen av skatt på högre löner behöver genomföras. I den borde också den omhuldade värnskatten trappas ned. Jobbskatteavdraget bör återinföras på högre löner och färre ska behöva betala statlig inkomstskatt.
Vänstersidans retorik har alltid varit att dessa skattesänkningar bara gynnar de redan rika. Jag skulle vilja hävda att det är nödvändiga skattesänkningar för svensk konkurrenskraft och framtida tillväxt. Vi som nation behöver fler företag som startar, driver och utvecklas. Då måste vi göra skatterna på arbete tillräckligt attraktiva för att företagen ska ha nödvändig kompetens att tillgå.

Larry Söder (KD)
Riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson