header

Regeringens politik löser inte framtidens problem

Regeringens budget löser inte de strukturella problemen som är viktigt för framtiden. Man behöver strukturella förändringar för att kunna lösa dem för framtiden.

-Fler står allt längre från arbetsmarknaden.
– vårdköer ökar.
– ojämlik vård sett över landet.
– stor brist på äldreboendeplatser.

Smågodispolitiken från regeringen kommer skapa fler problem för framtiden när högkonjunkturen tar slut.

 

Vi måste göra reformer som stärker oss inför framtiden.

Vården behöver bli mer jämlik, ska inte bero på vart man bor om man får hjälp tidigt och vilken kvalité man får det till.

Vårdköerna har ökat i rasande fart, vi måste öka tillgängligheten så att vi minimerar väntetiden och lidandet tills man får vård.

Äldreboendeplatser behöver bli fler för att motsvara behovet, samtidigt det borde vara rimligt att den äldre själv får välja när det är tid att flytta till äldreboende.

Pensionärsskatten ska avskaffas nu.

Fler måste komma i arbete och det ska löna sig att göra sånt som gynnar Svenska samhället.