header

Trygghet viktigt för äldre

Dagens samhälle skapar otrygghet hos äldre. Till exempel fick fler än 5 000 äldre vänta i mer än tre månader på att få en plats på särskilt boende förra året. Många som har hemtjänst vittnar om att de kan möta upp till 20 olika ansikten under en två-veckors period. För att inte tala om den otrygghet som infaller när pensionen inte räcker till i slutet av månaden. Det är ett välfärdssvek.

Kristdemokraterna var först med att föreslå att pensionärsskatten ska slopas. Vi vill dessutom föreslå det fullt ut redan 2018. Vi vill med en äldreboendemiljard ge kommunerna incitament för att bygga fler äldreboende. Och vi tycker det är självklart att äldre ska få plats på ett anpassat boende när de själva vill varför vi inför en äldreboendegaranti från 85 år. Men det är inte bara äldre som har behov av omsorg som sviks idag. Vi förstår inte varför äldre som vill jobba lite längre ska straffas och vill därför ta bort den särskilda löneskatten för äldre som regeringen infört samt införa ett förstärkt jobbskatteavdrag från 64 år.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Vi lovar inte allt till alla. Men vi håller vad vi lovar.

 

Larry Söder

Riksdagsledamot Kristdemokraterna.