header

Tullen bör få stoppa post som tros innehålla vapen

På SVD hade jag och mina allianskollegor i Skatteutskottet debattartikel kring Tullens verksamhet.

https://www.svd.se/tullen-bor-fa-stoppa-post-som-tros-innehalla-vapen

 

Här är ett litet utdrag men klicka på länken för helheten

” Alliansens partier, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, vill ge Tullverket verktyg att stärka sitt arbete att skydda våra gränser och upprätthålla goda förutsättningar för våra företag att bedriva handel med andra länder. Det är viktigt för lag och ordning men även för att garantera att våra företag står sig konkurrenskraftiga mot andra länder. Vi lever i en global och oroligare värld. Då sätts tullens verksamhet på prov och det är viktigt att med riktade åtgärder se till att bekämpa organiserad brottslighet samtidigt som vi upprätthåller en öppenhet mot omvärlden.

I dag kan Tullverket stoppa post i vanlig postverksamhet som tros innehålla narkotika men inte andra illegala varor som vapen. Tullverket kan inte stoppa någon post som skickas med andra transportföretag. Detta är orimligt och Tullverket vill själva ha den möjligheten. Riksdagen gav därför i mars 2016 regeringen i uppdrag att ge Tullverket möjlighet att stoppa all post som misstänks innehålla olagliga varor. Arbetet mot smuggling av narkotika och illegala vapen borde stå högt på listan hos regeringen då det finns en direkt koppling till våldet och utanförskapet i våra utsatta områden. Men inget har hänt och olagliga varor fortsätter strömma in i landet postvägen. Medan vi fortsätter att vara vittnen till hur vapen kan förekomma fritt på våra gator.”

 

Larry Söder