header

Tre kommuner I Halland på topp 100 placeringar i näringslivsranking

Tre kommuner I Halland på topp 100 placeringar i näringslivsranking

Falkenberg, Laholm och Hylte hamnade bland de hundra bästa i företagsranking bland landets totalt 290 kommuner. Bäst i länet är Falkenberg med en hedrande 16:e plats följt av Laholm på plats 29, Hylte på plats 87.

Falkenberg och Laholm har över tid legat högt i rankingen och bör ha en del att lära ut till några av de övriga kommunerna i Halland. Hylte har gjort stora förbättringar i rankingen och utnämnts till årets klättrare i Halland 2016 och 2017 och verkar fått igång näringslivsklimatet på ett bra sätt, bådar gott inför framtiden.

Riktigt bekymmersamt är det för Halmstad, Varberg och Kungsbacka som alla ligger ganska långt ned.

Näringsklimatet i en kommun och i ett län är viktigt för framtidstron, den ekonomiska tillväxten och inte minst vid överväganden kring nyetableringar av företag. Utan de små företagen som skapar arbetstillfällen och som betalar skatt kan vi inte säkra välfärden.

Rankingen är givetvis ingen exakthet men visar på vilka områden man som kommun har förbättringsområden kring för att företag ska kunna drivas och utvecklas i kommunerna.

Har man på allvar inställningen i kommunerna att man ska hjälpa, stödja företagen och samhällsutvecklingen i kommunen eller ser man sig som bara en kontrollapparat?

Att kunna skapa ett klimat i kommunen där man ser varandra som viktiga partners för att utveckla kommunen samt att kunna använda skattekronorna på effektivaste sättet, är oerhört viktigt.

Varje krona räknas och ska användas rätt.

För att på allvar följa upp näringsklimatet i den egna kommunen borde varje kommun i samband med det ekonomiska bokslutet också göra ett årligt näringslivsbokslut samt strategisk inriktning för kommande år. På det sättet kan kommunen följa upp och göra förbättringar som stärker företagsklimatet i sin kommun.

För att stimulera näringslivsarbetet i kommunerna så är en ide att  låta en kommun direkt ta del av bolag skatteinkomsten på de företag som är etablerade i kommunen, då skulle en direkt koppling mellan kommun och näringsliv uppstå på lokalt plan. Kommunerna skulle då förbättra servicen till företagen, skapa större förståelse för företagens situationer samt se nyttan direkt i skatteinkomsten från företag.

En region med ett icke framåtdrivande företagsklimat kommer inte utvecklas i samma takt som övriga regioner i Sverige, jag vill att Halland ska förbli den bästa livsplatsen.

 

Larry Söder

Riksdagsledamot, (KD)