header

Inga fler kommunalskattehöjningar 


Idag tar kommun och landsting 1/3av din lön i skatt.
I Halland har kommunerna förutomlandstingsskatten på 10,82 en varierande kommunalskatt.

Kungsbacka    21,33
Varberg          20,33
Falkenberg     21,10
Halmstad        20,98
Laholm          20,58
Hylte             21,45
Genomsnittet riket 20,74

Och trenden mot högre skatter gårstadigt uppåt. Bara inför 2017 meddelade 35 kommuner att de skulle höjaskatten. Det har fått snittskatten i Sverige att stiga till hela över 32procent. Så hög har den aldrig någonsin varit i Sverige.
Skattehöjningarna i kommuner ochlandsting riskerar skada tillväxten i landet och den långsiktiga finansieringenav välfärden. Dessutom slår den lika hårt mot alla som har lön, lever påpension eller på ersättningar och vissa bidrag.
För kommunpolitikerna är dock höjdskatt ett enkelt redskap för att täcka underskott. Att istället åtgärdaunderskotten med tuffa prioriteringar och effektiviseringar är mer ovanligt.Kontentan blir att kommunerna och landstingens budget sväller och tillsluträcker inte skatteintäkterna till. Då höjer de skatten. Men det finns onödigautgifter som gör att kommunerna läcker pengar. Att inte fokusera påkärnverksamheterna vård, skola och omsorg är en. Att inte effektiviseraverksamheterna en annan.
Kommunalskattesatsen har bara på 2000-talet stigit med 2 kronor. Variationen är dessutom stor. I tex Orust och Munkedal är kommunalskatten över 35 procent. Mot Vellinge som har lägstskatt i landet innebär detta att det skiljer ca 20 000 kr, eller en helmånadslön, i beskattning per år.
Kommunalskatterna har nu nått ensmärtgräns. Den historiska utvecklingen talar dessutom för att skatten kommer att fortsätta stiga, om inget görs.

Kristdemokraterna föreslår därför en kommunalskattebroms. Den kommun som höjer skatten får sina bidrag från staten minskade med mellan 25-40 % av de intäkter som kommunen får in på att höja skatten. Därmed lönar sig en skattehöjning betydligt mindre, vilket skaparincitament för kommuner att se över utgifterna innan man höjer skatten. Men vivill också vända utvecklingen och se sänkta skatter. Därför tillfaller deminskade bidragen från staten de kommuner som sänker skatten. Genom detstraffas skattehöjningar och vi premierar sänkningar.
En kommunalskattebroms skulle bidra till fler jobb, en långsiktigt bättre ekonomi och bättre möjligheter att övertid trygga en bra utbildning, en god vård och en värdig omsorg. Det kommer Sverige behöva.

Larry Söder
Riksdagsledamot (KD)