header

KD kapar köer och S skapar köer

Det är ett faktum att köerna har ökat drastiskt under socialdemokraternas regering. Bilden nedan visar hur köerna var under förra regeringsperioden för socialdemokraterna och hur de sedan minskade under Alliansregeringen. Tyvärr så har Socialdemokraterna gjort om misstaget och ökat dem drastiskt igen.

Det behövs konkreta reformer för att komma åt köerna inom vården.

Återinför kömijlarden, som bevisligen fungerar.

Förstatliga sjukhusvården för att använda resurserna på bästa sätt och för att få en jämn kvalite över landet samt få bukt med köerna.

Mer resurser behöver tillskjutas, men i kombination med reformerna för att få ut bästa möjliga kvalite.