header

Sjukvården i ett sluttande plan ?


Ibland måste mans ställa sig frågan om saker och ting blir bättre eller sämre. För oss Kristdemokrater är vi väldigt oroliga för sjukvårdens utveckling i Sverige. Vi får allt längre köer i landet efter att man har tagit bort kömiljarden och pressen på landstingen att jobba med att minska köerna har förvunnit.
Vi ser att sjukvården inte har en optimal utveckling då det gäller digitalisering, personalanvändning och organisation.
Vi måste alltid utgå från den enskilda människan och vi förväntar oss att när vi blir sjuka ska vi få snabb vård och den bästa vården. I dagens Sverige så kan vi inte räkna med detta. Det är stora skillnader över landet hur fort du får vård och organisatoriskt hämmas vi att få den mest optimala så fort som möjligt.

Vi Kristdemokrater tror inte att pengar löser allt utan det är hur man satsar pengarna, vilka kvalitetskrav man ställer och hur vi organiserar oss.
Inför kömiljarden som sätter press på Region/Landsting.
– Organisera om sjukhusvården så att staten tar ett betydligt större ansvar för att det ska bli optimalt över hela landet. Landstingen har spelat ut sin rolls om organisation och den måste förändras för att vi ska klara framtidens utmaningar.

Larry Söder (KD)
Riksdagsledamot