header

Regeringen fokuserar på vinster istället för Kvalite

Regeringen fokuserar på vinster istället för Kvalite

Det finns c:a 1000 elever i de fristående skolorna i Kungsbacka. Vill regeringen begränsa deras rätt att få välja den skola som elever och föräldrar anser passar dem bäst ? Borde inte det vara kvaliten som bestämmer vilka skolor som är kvar ?

Skulle förslaget om vinster i välfärden bli verklighet är risken stor att små uppskattade välfärdsföretag kan tvingas att lägga ner. Samtidigt garanteras inte kvaliteten hos de verksamheter som lyckas fortsätta bedriva sin verksamhet.
Min uppfattning är att olika utförare av verksamheten ökar kvaliten och det finns en möjlighet till konstnadskontroll.
Skulle regeringens förslag bli verklighet så är ett troligt scenario att inom en överskådlig tid kommer de c:a 1000 elever som finns i Kungsbackas skolor få söka sig till de kommunala, vilket i dagsläget inte får plats eller ens önskvärt. Att ett välfärdsföretag skulle klara sig en längre tid under de nya reglerna ser jag som orimligt.

Kvalitet i välfärden oavsett verksamhetsform måste vara det avgörande. Medan regeringen fortsätter sin jakt på privata verksamheter, oavsett god eller dålig kvalitet, vill vi säkerställa tuffare tag mot dem som inte levererar god kvalitet. Ekonomiska sanktioner bör införas, tvångsförvaltning eller nedstängning om så behövs. Bara så kommer vi kunna värna valfriheten.

Larry Söder
Riksdagsledamot