header

Ungdomsförbundets skattepolitiska manifest är bra på många sätt

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) har tagit fram ett skattepolitiskt manifest, vilket är väldigt kul.

Vi som Kristdemokrater har alldeles för lite diskussion kring skatter och dess konsekvenser. Vi har utmaningar inför framtiden med stigande kostnader och ökad aptit på vad stat och kommuner ska stå för, vilket kommer tvinga oss att ta prioritera i framtiden.

Det är många delar i manifestet som jag delar med KDU. Vi måste lägre skatte på löneinkomst för att människors möjlighet att själva välja. Att vi mer ska gå tillbaka till en enhetlig moms och att vi samtidig klan justera ned momsen. Att värnskatten avskaffas. Stämpelskatten tas bort m.m. Många delar som är väldigt bra och går i linje med mina egna åsikter.

 

Däremot så går man långt, precis som ungdomsförbund ska göra. Till exempel att införa plattskatt, vilket jag tror inte är möjligt, då det skulle göra ett ganska stort hål i skatteinkomsterna för staten i en tid då vi snarare behöver prioritera hårdare. Däremot håller jag med KDU att skattetyngden är för hög och progressiviteten är väldigt stor och kan justeras nedåt.

Förslaget kring att höja grundavdraget kraftigt är spännande och en åtgärd som är  mest inriktad mot de med låga inkomster.

Bolagsskatten tar KDU upp och vill ta bort den helt. Min synpunkt är att vi kan kroka arm kring att minska bolagsskatten och den ska vara väldigt konkurrenskraftig i jämförelse mot andra länder, men att ta bort den helt just nu skulle gräva för stort hål i plånboken.

 

Samlade bedömningen när jag läst det är att det är  genomarbetat material som sätter press på oss i ”moderpartiet” vilket jag är väldigt tacksam för. Mycket är bra och en del är nog till för att skapa debatt, vilket jag tacksamt tar emot.

 

Du kan läsa deras skattepolitiska manifest här  https://www.kdu.se/kdu-skattemanifest-for-fler-jobb-foretagande-och-starkare-familjer/