header

Akriv för skribenten Larry Söder

OmLarry Söder

Riksdagsledamot i Sveriges Riksdag för Kristdemokraterna. Bor i Halland, Kungsbacka Kommun.

Ebbas tal i Almedalen

augusti 16, 2016 9:41 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Ebbas tal i Almedalen

I Almedalen så pratade Ebba Busch Thor kring integration. ”Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration – det handlar naturligtvis om jobb – men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då...

Läs Mer


Sänkta ingångslöner ger fler jobb

juli 25, 2016 10:13 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Sänkta ingångslöner ger fler jobb

Sänk ingångslönerna med den nya introduktionsanställningen – då kan fler få jobb. Halland är en region som behöver skapa fler framtida jobb. Ett led i det är att man får in en fot på arbetsmarknaden. Halland kan vara ledande även...

Läs Mer


Moment 22 för Torghandlare.

juli 25, 2016 10:12 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Moment 22 för Torghandlare.

Vi är många som besöker torgmarknader runt om i Sverige. Detta inslag är uppskattat av många och torghandlare är en viktig del av näringslivet. Staten har gör i all välmening livet lite hårdare för dem än vad det är nödvändigt....

Läs Mer


Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

juli 15, 2016 10:18 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Utvecklingen i vårt land är på väg åt fel håll

Jag känner en stor oro för utvecklingen i vårt land. Det är inte den ekonomiska utvecklingen jag främst pratar om utan den etiska och om värderingar i vårt samhälle. De grundläggande värderingarna som har byggt upp vårt samhälle utmanas på...

Läs Mer


Regeringens sjukskatt slår hårt mot småföretagen

juli 12, 2016 10:04 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Regeringens sjukskatt slår hårt mot småföretagen

Vi är alla överens om att sjuktalen är alldeles för höga i Sverige. Statistiken visar att särskilt kommuner och landsting utmärker sig på ett negativt sätt. De som är ytterst ansvariga arbetsgivare i landsting och kommuner är politiker, vilka borde...

Läs Mer


Brexit blev verklighet

juni 24, 2016 11:42 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Brexit blev verklighet

Det var inte direkt förvånande att man röstade för en Brexit.  Resultatet kommer innebära en ny diskussion i Sverige kring EU:s  nytta och hur vi på bästa sätt kan ta vara på EU. Vi måste låta EU bli det samarbetsorgan...

Läs Mer


Vinster i välfärden

juni 17, 2016 9:08 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Vinster i välfärden

Roland Utbult , Magnus Oscarsson och jag ställde frågor till ministrar igår. Roland kring integration, Magnus kring livsmedelstrategin. Min fråga var till Utbildningsministern om han kunde lova mig att inga förslag eller direktiv kommer från regeringen som innebär att man...

Läs Mer


Hushålla med skattemedel allt viktigare

maj 31, 2016 10:04 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Hushålla med skattemedel allt viktigare

Det är spännande idag att se hur regeringen övertrumfar sig själv med nya satsningar som ska antingen betalas med nya lån eller höjda skatter. En hel del av satsningarna kan visst vara riktiga eller i en del fall nödvändiga, men...

Läs Mer


Nordea skandalen riskerar vår välfärd

maj 10, 2016 8:13 f m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Nordea skandalen riskerar vår välfärd

Vi Svenskar är ett av de folk som är mest positivt inställda till att bidra med resurser för att bygga samhället. Vi är som land beroende av skatteintäkter för att kunna upprätthålla den kvalitet på välfärd och samhällsservice som vi...

Läs Mer


Skogskontot viktigt att behålla

april 23, 2016 5:53 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Skogskontot viktigt att behålla

Det har helt plötsligt skapats en debatt kring skogskontots vara eller inte vara. Historien är att i Skatteförenklingsutredningen från 2014 så har man föreslagit en förändring. Regeringen har än så länge inte gått vidare och lagt något förslag till Riksdagen. Svenskt...

Läs Mer


Slopa Effektskatten

april 23, 2016 5:36 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Slopa Effektskatten

Effektskatten har funnits sedan år 2000 och bygger på vilken effekt en reaktor har. Den har höjts i olika omgångar, tidigare bland annat för att höga elpriser ökade kärnkraftsägarnas intäkter.  I den senaste höjningen förklarade regeringen det bland annat med att det...

Läs Mer


Vårändringbudgeten visar regeringens linje

april 17, 2016 4:53 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Vårändringbudgeten visar regeringens linje

Vårändringsbudgeten visar Regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraternas linje. Man har avsikt att låna till välfärden och inga tankar på att få statens finanser i balans. Sjukskrivningarna fortsätter att öka, Integrationsåtgärder som är nödvändiga saknas.De som får betala notan är vi alla medboargare...

Läs Mer


Avskaffa flyttskatten

april 10, 2016 8:54 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Avskaffa flyttskatten

Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i. Allt för många uppger i dag att de bor kvar i för stora hus just på grund...

Läs Mer


Alkoholskatten

april 4, 2016 8:46 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Alkoholskatten

Skriftlig fråga till Finansminister Magdalena Andersson (S)   De tre viktigaste alkoholpolitiska instrumenten är reglering av den fysiska tillgängligheten, pris på alkohol och marknadsföring. I Sverige har Systembolagets detaljhandelsmonopol ett starkt stöd i opinionen och såväl svensk som internationell monopolforskning...

Läs Mer


Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

mars 19, 2016 8:44 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Kostnaden för investeringar i nya vatten- och avloppssystem

Skriftlig fråga till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) De kommunala vatten- och avloppssystemen står inför mycket stora investeringsbehov. För kommunerna är detta en stor ekonomisk utmaning. Nya krav ställs också på enskilda avloppssystem med stora infiltrationsbäddar, vilket medför stora...

Läs Mer


Nya regionerna

mars 9, 2016 5:41 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Nya regionerna

Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till. Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom...

Läs Mer


Islamistisk terror är ett hot

mars 6, 2016 9:08 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Islamistisk terror är ett hot

Islamistisk terror är ett hot mot hela vårt öppna och fria samhälle. Vi måste, inte bara i ord utan också i handling, stå upp för våra ideal, de värderingar som byggt ett land vi är stolta över. Många av de...

Läs Mer


Gör det inte svårare för äldre att arbeta

februari 18, 2016 9:06 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Gör det inte svårare för äldre att arbeta

  Idag debatterar jag med finansministern om den höjda beskattningen för äldre som väljer att arbeta. I en tid då vi behöver fler som arbetar längre, inte färre, har regeringen valt att återinföra särskild löneskatt för äldre. Det innebär att...

Läs Mer


Höghastighetståg, är det verkligen rätt satsning ?

februari 5, 2016 3:30 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Höghastighetståg, är det verkligen rätt satsning ?

Punktligheten för våra tåg har gått ned mellan 2015-2016 , sen ska vi helt plötsligt satsa 300 miljarder på höghastighetståg. Hur tänkte vi nu ? Det känns som prioritering bör ligga att få punktligheten för de vanliga tågen att fungera...

Läs Mer


Några besök

februari 3, 2016 4:44 e m Publicerat av Kommentarer inaktiverade för Några besök

Har den senaste veckan besökte några olika verksamheter. Detta för att bilda mig en uppfattning kring företagande och dess villkor, men även utifrån skattefrågor se vad man kan göra och vilka frågor företagen själva vill lyfta fram. Besökte bland annat...

Läs Mer