header

Du visar just nu arkiven för kategorien %s.Okategoriserade

Ebbas tal i Almedalen

I Almedalen så pratade Ebba Busch Thor kring integration. ”Vi står de kommande åren inför en gigantisk integrationsutmaning i Sverige. Integration – det handlar naturligtvis om jobb – men också om språk, kultur och värderingar. Alla delar behövs. Saknas någon då...

Läs Mer

Brexit blev verklighet

Det var inte direkt förvånande att man röstade för en Brexit.  Resultatet kommer innebära en ny diskussion i Sverige kring EU:s  nytta och hur vi på bästa sätt kan ta vara på EU. Vi måste låta EU bli det samarbetsorgan...

Läs Mer

Vinster i välfärden

Roland Utbult , Magnus Oscarsson och jag ställde frågor till ministrar igår. Roland kring integration, Magnus kring livsmedelstrategin. Min fråga var till Utbildningsministern om han kunde lova mig att inga förslag eller direktiv kommer från regeringen som innebär att man...

Läs Mer

Skogskontot viktigt att behålla

Det har helt plötsligt skapats en debatt kring skogskontots vara eller inte vara. Historien är att i Skatteförenklingsutredningen från 2014 så har man föreslagit en förändring. Regeringen har än så länge inte gått vidare och lagt något förslag till Riksdagen. Svenskt...

Läs Mer

Slopa Effektskatten

Effektskatten har funnits sedan år 2000 och bygger på vilken effekt en reaktor har. Den har höjts i olika omgångar, tidigare bland annat för att höga elpriser ökade kärnkraftsägarnas intäkter.  I den senaste höjningen förklarade regeringen det bland annat med att det...

Läs Mer

Vårändringbudgeten visar regeringens linje

Vårändringsbudgeten visar Regeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraternas linje. Man har avsikt att låna till välfärden och inga tankar på att få statens finanser i balans. Sjukskrivningarna fortsätter att öka, Integrationsåtgärder som är nödvändiga saknas.De som får betala notan är vi alla medboargare...

Läs Mer

Avskaffa flyttskatten

Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i. Allt för många uppger i dag att de bor kvar i för stora hus just på grund...

Läs Mer

Alkoholskatten

Skriftlig fråga till Finansminister Magdalena Andersson (S)   De tre viktigaste alkoholpolitiska instrumenten är reglering av den fysiska tillgängligheten, pris på alkohol och marknadsföring. I Sverige har Systembolagets detaljhandelsmonopol ett starkt stöd i opinionen och såväl svensk som internationell monopolforskning...

Läs Mer

Nya regionerna

Återigen har statsmakten visat att den bara har ett ovanifrånperspektiv. Medborgarens vilja i till exempel Halland har inte på något sätt tagits hänsyn till. Min uppfattning är att såna här stora förändringar kan absolut inte genomföras till 2019 och dessutom...

Läs Mer

Några besök

Har den senaste veckan besökte några olika verksamheter. Detta för att bilda mig en uppfattning kring företagande och dess villkor, men även utifrån skattefrågor se vad man kan göra och vilka frågor företagen själva vill lyfta fram. Besökte bland annat...

Läs Mer